Náš

Tým

Jednatelé společnosti

Michal Babák

jednatel

Martina Hlaváčková

jednatelka

Rohanské nábřeží 671/15
180 00 Praha 8 Karlín

Praha

Jiří Mrózek

finanční poradce

Dušan Englart

ekonom

Hana Pleskačová

virtuální finanční ředitelka

Pavel Burša

externí transakční poradce

Kde nás najdete?

Máte-li nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

MxB je značka, pod kterou působí samostatně společnost MxB s.r.o., poskytující služby daňového poradenství podle zákona o daňovém poradenství, společnost MxB advokátní kancelář s.r.o., poskytující právní služby podle zákona o advokacii, společnost MxB IT s.r.o., společnost MxB finance s.r.o. a MxB audit s.r.o. Společnost MxB advokátní kancelář s.r.o. je zcela nezávislá na ostatních společnostech poradenské skupiny. Orgánem mimosoudního řešení sporů pro klienty advokátní kanceláře, spotřebitele je Česká advokátní komora se sídlem v Praze www.cak.cz (email: epodatelna@cak.cz).